ธนาคารธนชาต ขอแจ้งประกาศสาขาที่ปิดทำการ เนื่องจากพายุโซนร้อน “ปาบึก”

ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือนถึงพายุโซนร้อน “ปาบึก” ธนาคารธนชาตขอแจ้งประกาศสาขาที่ปิดทำการ วันที่ 4 ม.ค. 2562 สาขานครศรีธรรมราช สาขาถนนราชดำเนิน (นครศรีธรรมราช) สาขาปากพนัง สาขาโรบินสัน โอเชี่ยน นครศรีธรรมราช สาขาตลาดท่าแพ นครศรีธรรมราช สาขาเกาะพงัน สาขาหาดละไม สาขาหาดเฉวง สาขาแม่น้ำ สาขาเกาะสมุย สาขาเทสโก้โลตัส ทุ่งสง สาขาทุ่งสง สาขาเกาะเต่า จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความ ไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1770 เบอร์โทรฉุกเฉินพื้นที่ภาคใต้ รับมือ “พายุปาบึก” ข้อมูลอ้างอิง          จากที่กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศเตือนภัยพายุโซนร้อน “พายุปาบึก” (PABUK) ที่เคลื่อนตัวสู่ทะเลอ่าวไทย ซึ่งในภาคใต้อาจจะได้รับผลกระทบจากพายุปาบึกนั้น

วันนี้เราได้รวบรวมรายละเอียดหมายเลขโทรศัพท์กู้ชีพกู้ภัยทางภาคใต้ สำหรับกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ภาคใต้เพื่อรับมือ “พายุปาบึก” เอาไว้เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่จะได้รับผลกระทบทุกคน          สามารถสอบถามสภาพอากาศผ่านเบอร์โทรศัพท์ได้ที่…

วิธีการปลูกดาวเรือง

การปลูกและดูแลรักษาดาวเรือง     การเพาะเมล็ดและการดูแลต้นกล้า วัสดุเพาะเมล็ดที่แนะนำคือ “พีทมอส” (Peat Moss) เนื่องจากมีธาตุอาหารที่เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตในช่วงแรกของต้นกล้า และขุยมะพร้าวร่อนซึ่งมีคุณสมบัติอุ้มน้ำได้ดี โดยใช้พีทมอสสองส่วนผสมกับขุยมะพร้าวร่อนหนึ่งส่วน คลุกเคล้าให้เข้ากันบรรจุลงถาดหลุมรดน้ำให้มีความชื้นพอประมาณ จากนั้นนำเมล็ดดาวเรืองจิ้มลงหลุมโดยนำด้านที่มีลักษณะแหลมเป็นด้านที่จิ้มลงหรืออาจใช้วิธีการวางเมล็ดลงในหลุมแล้วกลบด้วยขุยมะพร้าวก็ได้ หลังจากนั้น 3-5 วัน เป็นช่วงที่เมล็ดพัฒนาการงอกให้ต้นกล้าได้รับการพรางแสงประมาณ 80% เมื่อต้นกล้ามีใบเลี้ยงบานเต็มที่ ให้มีการพรางแสงประมาณ 50% เป็นเวลา 2-3 วัน จากนั้นเมื่อต้นกล้าพัฒนาใบจริงขึ้นมา 1 คู่ จึงสามารถให้ต้นกล้าได้รับแสงแดดปกติโดยไม่มีการพรางแสง เมื่อต้นกล้าอายุได้ประมาณ 15-18 วัน หลังจากวันเพาะ หรือให้สังเกตว่าต้นกล้ามีใบจริงประมาณ 2-3 คู่ หรือรากเจริญเต็มหลุม จึงสามารถย้ายปลูกลงแปลงได้ ในช่วงนี้เกษตรกรควรเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ ซึ่งหากต้นกล้าที่เพาะมีความสมบูรณ์แข็งแรงดี การเจริญเติบโตหลังจากลงแปลงก็จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การย้ายกล้าในกรณีที่ต้นกล้ามีอายุมากเกินไปหรือเกิน 20 วัน จะทำให้ระบบรากแพร่กระจายได้ช้า การเจริญเติบโตก็ช้าไปด้วย   การเตรียมแปลง เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากสำหรับการปลูกดาวเรือง การไถตากดินจะเป็นการช่วยฆ่าเชื้อโรคในดินซึ่งจะเป็นการช่วยลดการเกิดโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อรา-แบคทีเรียในดิน ควรมีการไถตากดินก่อนปลูกอย่างน้อยประมาณ 2 สัปดาห์ และทำการยกแปลงโดยแปลงควรมีขนาดกว้าง 1-1.2 ม.…