Rethink: ลงทุนให้ถูกที่ได้ประหยัดภาษีเป็นแต้มต่อ

ก่อนหน้านี้เราได้ทำความรู้จักกองทุนรวมประเภทต่างๆ ที่เป็นพื้นฐานในการลงทุนแล้ว วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับกองทุนรวมที่นอกจากจะมีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่งคั่งแล้วยังให้สิทธิประโยชน์ในด้านภาษีอีกต่อหนึ่งด้วย

Rethink: รู้จักกองทุนรวมประเภทต่างๆ

สำหรับคนที่ทำงานประจำหรือเรียกได้ว่าเป็น “มนุษย์เงินเดือน” ตัวช่วยหนึ่งที่สามารถทำให้เราประสบความสำเร็จในการลงทุนได้ คือ กองทุนรวม

Rethink: ลงทุนอย่างไรให้ชีวีมีสุข

ในชีวิตการลงทุนยามที่เราได้รับผลตอบแทนดี ลงทุนแล้วมีกำไรก็เป็นธรรมดาที่ชีวิตจะมีความสุข แต่บ่อยครั้งที่การลงทุนก็ไม่เป็นไปตามคาดหวัง อาจจะขาดทุนบ้างในบางเวลา

Rethink: เปิดคัมภีร์การลงทุนด้วยกลยุทธ์ DCA

หลายครั้งหลายคราที่ความผันผวนในตลาดหุ้นทำให้อารมณ์ในการลงทุนของเราปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะตลาด 

ซึ่งนั่นก็ทำให้การตัดสินใจลงทุนคลาดเคลื่อนจากปัจจัยพื้นฐานที่ควรจะเป็น และอาจส่งผลให้การลงทุนไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร

Rethink: เงินออมระยะยาวของเราอยู่ตรงไหนบ้าง?

การออมเงินตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวต่างก็มีเครื่องมือที่เหมาะสมในการออมแตกต่างกันไป การจะออมให้ประสบความสำเร็จจึงต้องรู้จักการจัดสรรและใช้ผลิตภัณฑ์ในการออมให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Rethink: ใช้จ่ายอย่างไรให้คุ้มค่าด้วยกองทุนรวม LTF, RMF

หลายๆคนที่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท หรือมักจะเรียกกันติดปากว่า “มนุษย์เงินเดือน” มักจะต้องพอคุ้นเคยกับเรื่องภาษีกันมาบ้าง

Rethink: ออมเงินกับ กอช.

ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาประเทศไทยเราพึ่งจะมีการผลักดันให้เกิด “กองทุนการออมแห่งชาติ” หรือ กอช. ซึ่งเป็นสวัสดิการทางสังคมอีกรูปแบบหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยให้ประชาชนสามารถมีชีวิตที่ดีในวัยเกษียณ

Rethink: จัดสำรับลงทุนตามอายุ

ในการจัดพอร์ตการลงทุนของตัวเราเองแท้จริงแล้วสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การจัดพอร์ตตามระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้

Rethink: ออมด้วยประกัน

การออมเงินอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจและสำคัญไม่แพ้การฝากเงิน คือ “การทำประกันชีวิต” ซึ่งจะมีการกำหนดวงเงินที่ต้องการความคุ้มครองและสิ่งที่ต้องการคุ้มครองโดยทางบริษัทประกันจะกำหนด “เบี้ยประกัน” ที่จะต้องจ่ายมาให้เรา