มอบแล้วรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย ทีเอ็มและธนชาต ประจำปี 2563 เป็นรถยนต์ 4 คัน

มอบแล้วรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย ทีเอ็มและธนชาต ประจำปี 2563 เป็นรถยนต์ 4 คันเมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นี้

โดยมีคุณประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ ผู้จัดการใหญ่ และคุณอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าบุคคล