Tip & Trick Shopping อย่างเหนือระดับ กับบัตรเครดิตที่คุณมี

จะ Shopping ทั้งที ต้องเตรียมตัวให้พร้อม หาข้อมูลสักหน่อย เพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวคุณเองนะคะ  #ธนชาต #คิดได้ก็ทำได้  

SMEs อยู่ยังไงให้รุ่งในยุค Social Network

Social Network เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจ SMEs เพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในวงกว้าง หรือเจาะจงได้สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา และมีต้นทุนต่ำกว่าการตลาดแบบอื่น จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจ SMEs ที่มีข้อจำกัดด้านการเงินในการเริ่มต้นเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้คน ดังนั้น SMEs ในยุคนี้จึงต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและให้รุ่ง ผ่านการใช้ช่องทาง Social Network ยังไงคะ #ธนชาต #Rethink

เคล็ด(ไม่)ลับ ของคนมีบัตรเครดิต “ใช้เป็น ใช้ดี มีแต่ได้”

บัตรเครดิตจะส่งผลดีต่อคุณเอามากๆ ถ้าคุณรู้จักบริหารการใช้บัตรเครดิตให้ดีและติดตามข่าวสารของบัตรเครดิต บัตรเครดิตของคุณก็จะมีแต่ได้กับได้ ก็เหมือนกับเคล็ด(ไม่)ลับ ของการใช้บัตรเครดิต ที่เราเอามาให้ทุกคนได้เห็นว่าบัตรเครดิต ใช้เป็น ใช้ดี ใช้ได้เป็นแบบไหนกัน #ธนชาต #Rethink

วิธีการปลูกดาวเรือง

การปลูกและดูแลรักษาดาวเรือง     การเพาะเมล็ดและการดูแลต้นกล้า วัสดุเพาะเมล็ดที่แนะนำคือ “พีทมอส” (Peat Moss) เนื่องจากมีธาตุอาหารที่เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตในช่วงแรกของต้นกล้า และขุยมะพร้าวร่อนซึ่งมีคุณสมบัติอุ้มน้ำได้ดี โดยใช้พีทมอสสองส่วนผสมกับขุยมะพร้าวร่อนหนึ่งส่วน คลุกเคล้าให้เข้ากันบรรจุลงถาดหลุมรดน้ำให้มีความชื้นพอประมาณ จากนั้นนำเมล็ดดาวเรืองจิ้มลงหลุมโดยนำด้านที่มีลักษณะแหลมเป็นด้านที่จิ้มลงหรืออาจใช้วิธีการวางเมล็ดลงในหลุมแล้วกลบด้วยขุยมะพร้าวก็ได้ หลังจากนั้น 3-5 วัน เป็นช่วงที่เมล็ดพัฒนาการงอกให้ต้นกล้าได้รับการพรางแสงประมาณ 80% เมื่อต้นกล้ามีใบเลี้ยงบานเต็มที่ ให้มีการพรางแสงประมาณ 50% เป็นเวลา 2-3 วัน จากนั้นเมื่อต้นกล้าพัฒนาใบจริงขึ้นมา 1 คู่ จึงสามารถให้ต้นกล้าได้รับแสงแดดปกติโดยไม่มีการพรางแสง เมื่อต้นกล้าอายุได้ประมาณ 15-18 วัน หลังจากวันเพาะ หรือให้สังเกตว่าต้นกล้ามีใบจริงประมาณ 2-3 คู่ หรือรากเจริญเต็มหลุม จึงสามารถย้ายปลูกลงแปลงได้ ในช่วงนี้เกษตรกรควรเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ ซึ่งหากต้นกล้าที่เพาะมีความสมบูรณ์แข็งแรงดี การเจริญเติบโตหลังจากลงแปลงก็จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การย้ายกล้าในกรณีที่ต้นกล้ามีอายุมากเกินไปหรือเกิน 20 วัน จะทำให้ระบบรากแพร่กระจายได้ช้า การเจริญเติบโตก็ช้าไปด้วย   การเตรียมแปลง เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากสำหรับการปลูกดาวเรือง การไถตากดินจะเป็นการช่วยฆ่าเชื้อโรคในดินซึ่งจะเป็นการช่วยลดการเกิดโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อรา-แบคทีเรียในดิน ควรมีการไถตากดินก่อนปลูกอย่างน้อยประมาณ 2 สัปดาห์ และทำการยกแปลงโดยแปลงควรมีขนาดกว้าง 1-1.2 ม.…