Rethink: ซื้อของ “ตลาดนัด” อย่างไรให้คุ้มกับแผนต่อราคาสินค้าแบบใช้ได้จริง

ถ้าเราไปซื้อของตามห้างสรรพสินค้า แน่นอนว่าราคาที่แปะอยู่บนป้ายไม่มีทางลดหรือต่อรองได้ ทางเดียวที่จะได้ส่วนลดคือรอป้ายเซลล์ปรากฏหรือควานหาโปรโมชั่นที่ผูกกับบัตรสะสมแต้ม แต่ถ้าพูดถึง “ตลาดนัด” ล่ะ?

Rethink: ๕ เทคนิคหลุดพ้นวงจรลูกหนี้

กับดักชีวิตอย่างหนึ่งที่ทำให้หลายคนประสบปัญหาทางการเงิน คือ หนี้สิน ซึ่งถ้าหากเป็นหนี้ที่มีประโยชน์ เช่น หนี้จากการซื้อบ้าน หนี้จากการกู้ยืมเพื่อการศึกษา ก็ถือว่าเป็นหนี้ที่ดี แต่ถ้าหากเป็นหนี้ที่ไม่พึงประสงค์หรือเกิดจากการที่ไม่ได้วางแผนการใช้จ่าย เช่น หนี้บัตรเครดิต

Rethink: บ้าน VS รถ อันไหนควรซื้อก่อนกัน

เชื่อว่าหลายๆคนในที่นี้ คงเคยประสบกับเหตุการณ์และคำถามเหล่านี้กันมาก่อน ยิ่งถ้าเป็นช่วงวัยที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยแล้ว คงต้องมีปวดหัวกับการตัดสินใจว่าควรเลือกซื้ออะไรก่อนหลังดี เนื่องด้วยรายรับที่มีจำกัดและเงินเก็บก็มีไม่ได้มาก ซึ่งสุดท้ายคงหนีไม่พ้นต้องกู้หนี้ยืมสินจากสถาบันการเงินอย่างแน่นอน

Rethink: ส่องทางเลือกการลงทุน

เมื่อเราได้เรียนรู้การออมและวิธีการออมไปพอสมควร และมีความเข้าใจแล้วว่าดอกผลที่งอกเงยจากการนำไปลงทุนเพิ่มค่าเป็นอย่างไร วันนี้เรามาดูกันว่า การนำเงินไปลงทุนมีตราสารอะไรให้เราสามารถเลือกใช้เป็นเครื่องมือในการลงทุนได้อย่างเหมาะสม