เพราะเราอยู่ในยุคของ Internet is EVERYTHING ไปแล้ว ไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องพึ่งพาระบบออนไลน์ รวมไปถึงเรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงิน แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ “ความปลอดภัย” ควรหลีกเลี่ยงการใช้ Wi-Fi สาธารณะเพราะมีความเสี่ยงได้ว่าอาจถูกขโมยข้อมูลส่วนตัวได้ หากต้องใช้จริงๆ ให้เลือกใช้อินเตอร์เน็ตจากผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้จะปลอดภัยกว่า

#ธนชาต #Rethink

Related projects