อาจดูเหมือนว่าไม่ค่อยเกี่ยวข้อกันเท่าไหร่เรื่องของการไป Shopping กับเรื่องวางแผนการเดินทาง แต่ความจริงแล้วเกี่ยวกันโดนตรงเลย เพราะหากเราวางแผนการเดินทางให้ดีก่อนไป นอกจากจะช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางและเลือกซื้อของแล้ว ยังช่วยประหยัดค่าเดินทางไปได้อีกด้วย

#ธนชาต #Rethink

Related projects