เมื่อพูดถึงการทำประกันชีวิตนั้น ประเด็นที่มักเกิดขึ้นเสมอคือ เราควรทำหรือไม่ควรทำ ? เนื่องจากการทำประกันชีวิตนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป แล้วแต่การเลือกประกันชีวิต รวมถึงประสบการณ์ส่วนตัวของผู้ที่จะทำประกันชีวิตด้วย ว่าพบเจอกับแง่มุมใดมา

วันนี้เรามาลองพิจารณา 5 สิ่งดี ๆ ที่ได้รับเพิ่มจากการทำประกันชีวิตกันดีกว่า ว่ามีอะไรกันบ้าง ? เผื่อจะช่วยเพิ่มมุมมองในการตัดสินใจให้แก่คุณได้มากขึ้นนะคะ

2018-TNC-Adver-5-insurance-11-icon-01

ประกันชีวิตจะช่วยสร้างหลักประกันและความมั่นคงให้แก่ครอบครัว

ในกรณีที่หากมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับผู้นำของครอบครัวโดยที่ยังไม่ได้มีการวางแผนทางการเงินที่ดีไว้ อาจจะทำให้ครอบครัวนั้นต้องประสบกับปัญหาอย่างรุนแรงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่เป็นเสาหลักรายได้ของครอบครัวและหากยังมีภาระต้องผ่อนส่งค่าบ้าน ค่ารถ หรือค่าใช้จ่ายในการศึกษาของคุณลูก การวางแผนทำประกันชีวิตเอาไว้จะทำให้ครอบครัวนั้นมีหลักประกันที่มั่งคง โดยเงินผลประโยชน์จากการทำประกันชีวิตที่ทำไว้ จะสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินของครอบครัวได้ หรือหากทำประกันชีวิตเพื่อการศึกษาของลูกไว้ ลูกก็จะมีเงินใช้จ่ายเพื่อการศึกษาได้ต่อไปตามแผนที่วางไว้นั่นเอง

2018-TNC-Adver-5-insurance-11-icon-02

ประกันชีวิตจะช่วยให้เกิดการออมทรัพย์อย่างมีวินัยและต่อเนื่อง

เนื่องจากการประกันชีวิตโดยส่วนมากจะเป็นสัญญาระยะยาวที่ผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันภัยเป็นประจำเป็นรายงวด ดังนั้น การทำประกันชีวิตจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เอาประกันภัยมีวินัยในการเก็บออม โดยแบ่งเงินส่วนหนึ่งมาเก็บออมในรูปแบบของการประกันชีวิตโดยชำระเบี้ยประกันภัยดังกล่าว ซึ่งจะช่วยในการวางแผนทางการเงินในระยะยาวของผู้เอาประกันภัยได้

2018-TNC-Adver-5-insurance-11-icon-03

ประกันชีวิตจะช่วยสร้างผลตอบแทนได้มากกว่า

โดยนอกจากการทำประกันชีวิตจะช่วยถ่ายโอนความเสี่ยงให้กับผู้เอาประกันภัยและครอบครัวแล้ว หลาย ๆ ผลิตภัณฑ์ของประกันชีวิตยังช่วยสร้างผลตอบแทนให้กับผู้เอาประกันภัยอีกด้วย ทั้งนี้ก็เพราะบริษัทประกันชีวิตจะนำเงินค่าเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัยที่ชำระเข้ามาไปลงทุนต่อเพื่อให้ได้ผลตอบแทน และนำมาจ่ายผลประโยชน์คืนให้กับผู้เอาประกันภัยในรูปแบบของเงินผลประโยชน์ต่าง ๆ

2018-TNC-Adver-5-insurance-11-icon-04

ประกันชีวิตจะช่วยสร้างสภาพคล่อง

ข้อดีของการทำประกันชีวิตอีกประการหนึ่งคือการช่วยสร้างสภาพคล่องให้กับผู้เอาประกันภัยได้ โดยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินในระหว่างที่กรมธรรม์ยังไม่ครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญานั้น ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิกู้ยืมเงินโดยใช้กรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกันได้อีกด้วย

2018-TNC-Adver-5-insurance-11-icon-05

ประกันชีวิตสามารถนำมาลดหย่อนภาษีฯ ได้

ข้อนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์สำหรับช่วงปลายปีแบบนี้เลย เพราะว่าถ้าเราได้ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีระยะเวลาเอาประกันภัยตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป เราสามารถนำเบี้ยประกันภัยไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 100,000 บาท* หรือหากซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำนาญ เราก็สามารถนำเบี้ยประกันภัยไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท*

เช่นเดียวกับ ธนาคารธนชาต เรามีประกันชีวิตที่สามารถตอบสนองความต้องของลูกค้าที่หลากหลาย คุณจะได้รับทั้งความคุ้มครองจากประกันชีวิต และยังได้รับความคุ้มค่า เพราะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีสูงสุด 300,000 บาท* พิเศษขึ้นไปอีก รับฟรี!!! Voucher เติมเที่ยวเดินทาง BTS 30 วัน (สูงสุด 40 เที่ยว มูลค่า 1,080 บาท) เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทสามัญผลิตภัณฑ์ใดก็ได้ที่ร่วมโครงการ และชำระเบี้ยประกันภัยตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 – 31 ธ.ค. 61 (หรือจนกว่าของจะหมด) รายละเอียดเพิ่มเติม http://bit.ly/2EQHrMk

จะเห็นได้ว่าการทำประกันชีวิตนั้นมีประโยชน์อย่างมาก แต่สิ่งสำคัญที่สุดในการซื้อประกันก็คือท่านผู้อ่านจะต้องคิดให้ดีก่อนว่าเรามีความต้องการอย่างไร และต้องการให้ประกันชีวิตมาเป็นเครื่องมือช่วยตอบสนองความต้องการเหล่านั้นได้อย่างไร ซึ่งหากเราซื้อประกันได้ถูกต้องตามความต้องการ ประกันชีวิตก็จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยตอบโจทย์ในการวางแผนทางการเงินให้กับคุณอย่างดีเลยก็ว่าได้นะคะ

Related projects