หลายคนมีความตั้งใจที่จะออมเงินให้ได้ตามเป้าหมาย แต่ปัญหาที่พบคือ มีจำนวนไม่น้อยที่ไม่สามารถทำได้ตามที่ตั้งเป้าเอาไว้ ดังนั้น เพื่อให้ประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นให้ทำตาม 5 วิธีนี้ 1. ต้องกำหนดเป้าหมายทางการเงินให้ชัดเจน 2. สำรวจสถานะทางการเงินของตัวเองก่อน 3. วางแผนในส่วนของรายรับและรายจ่าย 4. ลงมือทำอย่างมีวินัย 5. กลับมาทบทวนเป้าหมายและปรับปรุงอยู่เสมอ เพียงเท่านี้ก็จะถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้น

#ธนชาต #Rethink

Related projects