ปัจจุบันหลายคนมีบัตรเครดิตเอาไว้ครอบครอง บ้างก็มีไว้เผื่อเหตุการณ์สำรองฉุกเฉิน บ้างก็มีไว้เพื่อสะสมแต้มแลกของรางวัล ทั้งนี้ การใช้บัตรเครดิตให้ฉลาดที่สุดและไม่ก่อเกิดเป็นหนี้ตามมา ได้แก่ 1. รูดไปเท่าไหร่ให้ชำระเท่านั้น 2. จ่ายตรงเวลาไม่ให้เกิดดอกเบี้ยตามมา 3. ห้ามรูดเกิน 20% ของรายได้ 4. เก็บใบเสร็จทุกครั้ง 5. อย่าลืมทำบันทึกรายรับรายจ่ายในแต่ละครั้งด้วย เท่านี้เราก็ฉลาดกว่าบัตรเครดิตแล้ว

#ธนชาต #Rethink

Related projects