เราอาจเคยได้เห็นลักษณะนิสัยของคนที่ประสบความสำเร็จในการออมเงินมามากแล้ว แต่ไม่ค่อยได้มีใครเปิดเผยถึงลักษณะนิสัยของคนที่ไม่สามารถประสบความสำเร็จในการออมได้ ดังนั้น เราลองมาดูกันหน่อยดีหรือไม่ว่า นิสัยของคนที่ไม่สามารถออมได้สำเร็จนั้นเป็นอย่างไร? 1. ฟุ่มเฟือยไม่รู้จักพอ หาเท่าไหร่ใช้เท่านั้น 2. เลือกใช้ก่อนแล้วค่อยออมเงินทีหลัง 3. ยืมเป็นนิสัย 4. เกรงใจทำเป็นใจกว้างมีเท่าไหร่ให้เพื่อนยืม 5. ข้อนี้ร้ายแรงมากกับการติดการพนัน รู้แบบนี้แล้วใครที่มีนิสัย 1 ใน 5 นี้ก็ขอให้ปรับปรุงกันด่วนๆ

#ธนชาต #Rethink

Related projects