การมีเงินสักก้อนหนึ่ง ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็ก จะ 500 บาท หรือ 1,000,000 บาท เชื่อว่าเมื่อเรามีเงินอยู่ในมือแล้วทุกคนย่อมอยากให้งอกเงย แต่ไม่ง่ายที่ทุกคนจะมีตัวช่วยหรือเครื่องมือในการคิดวิเคราะห์ก่อนการลงทุน หรือการซื้อขายกองทุนที่ง่ายสะดวกและสามารถติดตามหลังการลงทุนไปแล้ว

ซึ่งจะหมดกังวลไปได้เลยเพราะในยุค Digital แบบนี้ โทรศัพท์มือถือกลายมาเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันไปแล้วนะครับ สำหรับใครที่ชอบการลงทุน ก็สามารถลงทุนได้โดยไม่ต้องเดินไปที่ธนาคาร เพียงแค่หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมา ก็ซื้อกองทุนรวมได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีด้วย Mobile Banking ทั้งสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยอีกด้วย

แต่เดี๋ยวก่อนครับ! ก่อนที่เราจะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเริ่มลงทุนนั้น เราควรจะทำความเข้าใจก่อนลงทุน เพื่อให้การลงทุนของเรานั้นแม่นยำมากขึ้นกันก่อนดีกว่าครับ ถ้าอย่างรู้ว่าควรรู้อะไรบ้างนั้น ? ตามมาดูพร้อม ๆ กันเลยครับ

 

การวิเคราะห์ความต้องการ

เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงทุน โดยให้ผู้ลงทุนได้ตรวจสอบเป้าหมายและความเสี่ยงที่ตัวเองยอมรับได้ ขั้นตอนนี้มีความสำคัญอย่างมากที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการทำความเข้าใจผู้ลงทุน เพื่อให้กำหนดแนวทางการออกแบบการลงทุนได้สอดคล้องตามจริงกับพฤติกรรมและความสนใจของผู้ลงทุน

 

การกำหนดสัดส่วนเงินลงทุน

เพื่อให้สัมพันธ์กับเป้าหมายและความเสี่ยง ที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ ขั้นตอนนี้เป็นการออกแบบสัดส่วนในการแบ่งเงินไปลงทุนในทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ ว่าจะลงในกองทุนรวม หรือหลักทรัพย์ลักษณะใด ในสัดส่วนเท่าไร โดยจะวิเคราะห์และกำหนดให้ชัดในขั้นตอนนี้ เพื่อวางรากฐานสัดส่วนเงินลงทุนของผู้ลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการในระยะยาว

 

การเลือกลงทุนตามเป้าหมาย

การเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินมาลงทุนตามสัดส่วนเงินลงทุนในขั้นตอนที่ 2 เป็นการลงรายละเอียดว่า ควรลงทุนในอะไร ซึ่งจะเลือกด้วยเหตุด้วยผล ด้วยความเข้าใจที่สอดคล้องกับเป้าหมายและความเสี่ยง ที่ผู้ลงทุนรับได้ ทำให้การตัดสินใจลงทุนมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน

 

 

การติดตามและปรับกลยุทธ์การลงทุน

สถานการณ์การลงทุนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การหยุดนิ่งจะเป็นจุดอันตรายที่ทำให้การลงทุนผิดเป้าได้ง่าย การติดตามและปรับกลยุทธ์การลงทุน ให้ทันกับสถานการณ์ จะช่วยให้แผนการลงทุนไปถึงเป้าหมายได้จริงมากยิ่งขึ้น เมื่อแนะนำมาถึงขั้นที่สามแล้ว ขั้นที่สี่จึงเป็นเสมือนเพื่อนที่จะช่วยคอยดูแลให้การลงทุนไม่หลุดจากเป้าหมายที่กำหนดไว้

 

 

รายงานสถานการณ์ลงทุน

การรายงานสถานะการลงทุนให้ผู้ลงทุนทราบเป็นระยะ ๆ มีผลอย่างมากต่อการติดตามตรวจสอบและทบทวนการลงทุน ว่ามีความคืบหน้า สอดคล้อง และเป็นไปตามเป้าหมายการลงทุนที่วางไว้แล้วหรือยัง การเลือกเครื่องมือในการลงทุนจึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เราไม่พลาดสถานะการลงทุน

และจะสะดวกยิ่งขึ้นสำหรับผู้ลงทุน เพียงแค่มีสมาร์ทโฟน และมี Thanachart Connect โมบายแอป แค่คลิกเดียว สะดวก รวดเร็ว อยู่ที่ไหนก็ลงทุนได้ ไม่ว่าจะเป็น

ซื้อ ขาย สับเปลี่ยนกองทุนทั่วไป

ดูข้อมูลพอร์ตการลงทุน สามารถเลือกดูข้อมูลของกองทุนที่มีอยู่ ได้ทั้งมูลค่าหน่วยลงทุน ผลดำเนินงานที่ได้ลงทุนไว้ว่ากำไรหรือขาดทุน หน่วยลงทุนและยอดเงินคงเหลือ รวมถึงความเสี่ยงของกองทุน

• ดูข้อมูลรายละเอียดกองทุนรวมที่สนใจ สามารถเลือกดูได้จากหน้า Factsheet รวมถึงรายงานรายเดือนของกองทุนนั้น ๆ ได้อีกด้วย

• หรือจะดูประวัติการทํารายการย้อนหลัง ซื้อ – ขาย สับเปลี่ยน ทั้งวันที่ จำนวนเงิน และจำนวนหน่วยลงทุนอีกด้วย

สามารถดูวิธีการใช้งานการลงทุนกองทุนผ่าน Thanachart Connect โมบายแอป คลิก : http://bit.ly/33QpBBG และนอกจากนี้ บลจ.ธนชาต ยังมีทีมบริหารความเสี่ยง ที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกการลงทุนได้ผ่านการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ทำให้ทุกเม็ดเงินของท่านได้รับการจัดการตรงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ที่คุณได้ตั้งเป้าหมายไว้แต่แรก สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ : https://www.thanachartfund.com หรือที่ Call Center 02-126-8399 นะครับ

Related projects