เพราะทุกๆ การลงทุนมีความเสี่ยงเสมอ หากเราลงทุนโดยไม่ประเมินความเสี่ยงว่าเรารับความเสี่ยงได้แค่ไหน เมื่อลงทุนในความเสี่ยงสูงๆ ตามคำบอกของคนอื่น ทั้งที่จริงแล้วเรารับความเสี่ยงได้น้อย แล้วเกิดขาดทุน ตัวเราก็จะแย่เอาได้นะ
#
ธนชาต #Rethink

Related projects