เข้าสู่ช่วงปลายปีแบบนี้หลายคนอาจกำลังวางแผนเที่ยวเพื่อเคลียร์วันลาพักร้อน หากกำลังมีแพลนเที่ยวอยู่ล่ะก็ขอบอกเลยว่าค่าใช้จ่ายในส่วนของที่พักและทัวร์นั้นสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ แต่มีข้อจำกัดคือที่พักและทัวร์ดังกล่าวนั้นจะต้องมีรายชื่อตามในลิสต์ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่เว็ปไซต์กรมสรรพากรในหัวข้อ รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนค่าเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศและผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนค่าเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ

#ธนชาต #Rethink

Related projects