ธนชาตDRIVE เป็นมากกว่าสินค้า เพราะเราเชื่อว่ารถยนต์เป็นตัวแทนความก้าวหน้าของเส้นทางชีวิต สินเชื่อที่ได้จาก ธนชาตDRIVE จะทำให้สามารถนำไปสร้างความก้าวหน้า คว้าชัยชนะ และความสำเร็จได้อย่างไม่สิ้นสุด ตามแรงปรารถนา คอยเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนความก้าวหน้าให้ทุกเส้นทางชีวิตได้อย่างคล่องตัว

 

เรากล้า

ธนชาตDRIVE กล้าที่จะทำสิ่งที่ถูก โดยไม่กลัวต่ออุปสรรคใด ๆ พร้อมช่วยกระตุ้น ผลักดันให้ลูกค้าได้พบความสำเร็จ บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจได้อย่างคล่องตัว

 

เรากระตือรือร้น

ธนชาตDRIVE พร้อมช่วยกระตุ้นผลักดันให้ได้พบความสำเร็จ บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจได้อย่างคล่องตัว ด้วยความเชื่อที่จะ ขับเคลื่อนความก้าวหน้า ให้ลูกค้าตลอดเส้นทางชีวิต

 

เราแน่วแน่

ธนชาตDRIVE แน่วแน่มุ่งมั่นกับเป้าหมาย และลงมือทำจนกว่าจะสำเร็จ คอยเคียงข้างลูกค้าทุกครั้งที่ต้องการความช่วยเหลือ

 

เรายืดหยุ่น

ธนชาตDRIVE มีความยืดหยุ่นที่จะปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของลูกค้า ด้วยประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง ตอบทุกความต้องการด้วยความเข้าใจ

ขับเคลื่อนทุกเป้าหมายไปพร้อมกับธนชาตDRIVE คลิก : http://bit.ly/2Eai31R

Related projects