“ขอบคุณที่ใช้บริการค่ะ” สิ้นเสียงของพนักงานหลังจากเราทำการจ่ายเงินเพื่อซื้อของหรือบริการแล้ว เรามักจะได้กระดาษใบเล็กติดมามาเสมอนั่นก็คือ “ใบเสร็จ” ซึ่งถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าหลายคนมองไม่เห็นความสำคัญของมัน ได้มาแล้วก็โยนทิ้งทันที ทั้งที่จริงแล้วนั่นอาจกลายเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ได้หากคุณไม่ตรวจสอบให้ดีว่าตัวเลขที่ปรากฏบนใบเสร็จนั้นถูกต้องหรือไม่ ดังนั้น เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเงินให้กับความผิดพลาด ควรตรวจสอบตัวเลขก่อนจะทิ้งใบเสร็จกันด้วย
#
ธนชาต #Rethink

Related projects