ปัจจุบันถ้าเราเข้าไปดูตามคอมมูนิตี้ดังๆ ที่มีคนมาร่วมแชร์ประสบการณ์หรือแบ่งปันความฝันแล้ว จะเห็นว่าไม่น้อยเลยที่ฝันอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง แต่การจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนั้นสิ่งที่ต้องคิดให้ดีที่สุดคือ “วินัย” ในการใช้เงินรวมไปถึงการคิดให้รอบคอบทุกครั้งก่อนที่จะมีการจับจ่ายเพื่อการลงทุนในสิ่งของ งานนี้บอกเลยว่าจะมีแค่ใจรักไม่พอต้องมีการวางแผนที่ดีรวมไปถึงรู้จักหาความรู้ข้อมูลอื่นๆ ให้รัดกุม

#ธนชาต #Rethink

Related projects