“การแยกบัญชี” อาจเป็นอีกหนึ่งวิธีที่หลายคนคงเคยได้ยินกันมาแล้ว ซึ่งจุดประสงค์ของการแยกบัญชีนั้นจะทำให้เราเห็นยอดต่างๆ ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น และสามารถบริหารรายรับรายจ่ายและเงินออมได้สบายมากขึ้นเช่นเดียวกัน เพราะแม้ว่าเราจะพยายามจดรายรับรายจ่ายแล้วแต่หากไม่แยกบัญชีอาจทำให้เราเผลอนำเงินออมออกมาใช้ได้

#ธนชาต #Rethink

Related projects