หลายคนที่กำลังมองหาวิธีออมเงินมาหลากหลายแล้วแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ นั่นอาจเป็นเพราะว่าคุณกำลังทำเป้าหมายการออมนั้นเพียงลำพังเลยทำให้คุณไม่มีแรงจูงใจในการเก็บออมมากพอ ดังนั้น ลองเปลี่ยนวิธีใหม่ ชวนเพื่อนหรือคนในครอบครัวมาออมเงินแข่งกัน ตั้งเป้าใหม่ 3 เดือน หรือว่า 6 เดือน แล้วมาดูว่าใครออมได้มากกว่ากัน แบบนี้ก็จะทำให้คุณมีแรงกระตุ้นใหม่ๆ อีกทั้งยังได้เพิ่มความสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้างอีกด้วย

#ธนชาต #Rethink

Related projects