หลายคนกำลังประสบกับปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายที่มากกว่ารายรับ ซึ่งแน่นอนว่ามีวิธีมากมายที่จะช่วยให้การบริหารเงินเป็นไปอย่างดีขึ้น แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของการแก้ไขปัญหานี้นั้นคือ ให้เราใช้ชีวิตอยู่บนความพอเพียง ลดละความอยากได้อยากมีออกไปบ้าง ค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป ให้กลายเป็นนิสัย และในที่สุดปัญหาของการไม่สมดุลกันของรายรับรายจ่ายก็จะดีขึ้น

#ธนชาต #Rethink

Related projects