หลายครั้งที่คุณอาจตั้งคำถามว่าทำไมต้องไปตรวจสุขภาพทุก ๆ ปี ทั้ง ๆ ที่ร่างกายในปัจจุบันก็ยังแข็งแรงดี เพราะว่าคุณอาจคิดไม่ถึงว่า “ปัจจัยเสี่ยง” ในการเกิดโรคอยู่ใกล้ตัวคุณนิดเดียว คนเราอาจมีโรคภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่ซ่อนอยู่ในตัว ซึ่งพบได้ในทุกกลุ่มวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยผู้สูงอายุ ความผิดปกติที่ซ่อนอยู่นี้จะไม่แสดงอาการในระยะแรกหรือระยะที่มีความรุนแรงน้อย ทำให้คนเหล่านี้ไม่ได้ไปรับการตรวจสุขภาพ และปล่อยไว้นานเข้า และกลายเป็นโรคที่กำเริบหนักและเกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงตามมาในที่สุด ดังนั้นการตรวจสุขภาพจึงทำเพื่อ

Adver-8-15-April-Mass-Healthy_ICONS-01

ค้นหาโรคที่ซ่อนอยู่ในตัวโดยที่ยังไม่มีอาการผิดปกติให้เห็น

ซึ่งถือว่าเป็น “ภัยเงียบ” ที่เราไม่รู้ตัว เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง มะเร็งเต้านมในระยะแรก มะเร็งปากมดลูกในระยะแรก โรคเหล่านี้เราจะไม่มีทางรู้ตัวเพราะอาการจะยังไม่แสดงออกมาในยะระแรก กว่าจะรู้ตัวก็เมื่อเริ่มมีอาการรุนแรงแล้ว ตามหลักการรักษาแล้ว ถ้าหากตรวจพบโรคตั้งแต่ระยะแรกหรือระยะที่มีความรุนแรงน้อย จะรักษาโรคได้ทัน ไม่ลุกลาม ลดภาวะแทรกซ้อน บางโรคอาจรักษาให้หายขาดได้

Adver-8-15-April-Mass-Healthy_ICONS-02

หาปัจจัยหรือพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค

พฤติกรรมบางอย่างที่เราอาจไม่รู้สึกว่าเป็นปัญหา อย่างเช่น กรรมพันธุ์ การดื่มเหล้า สูบบุหรี่ การบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม การขาดการออกกำลังกาย การมีอารมณ์เครียด ภาวะน้ำหนักเกินหรือลงพุง สภาพแวดล้อมหรือการทำงานที่เสี่ยงต่อการเจ็บป่วย หรือความผิดปกติที่ซ่อนอยู่ในตัว เช่น ความดันลูกตาสูง ซึ่งทำให้เกิดโรคต้อหิน ไวรัสตับอักเสบบีในเลือดซึ่งทำให้เกิดโรคตับอักเสบเรื้อรังและมะเร็งตับ สิ่งเหล่านี้อาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคที่เราอาจมองข้ามไป

เมื่อพบว่ามีปัจจัยหรือพฤติกรรมเสี่ยงอะไร หมอที่ตรวจก็จะให้การดูแลและให้คำแนะนำการปฎิบัติตัวป้องกันไม่ให้เกิดโรคตามมา

Adver-8-15-April-Mass-Healthy_ICONS-03

การตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสม เป็นอย่างไร ?

การตรวจสุขภาพตามหลักแล้ว จะเน้นการซักถามประวัติสุขภาพและการตรวจร่างกายเป็นหลัก ส่วนการตรวจทางห้องปฎิบัติการหรือการตรวจแล็บ จะทำเฉพาะในรายที่มีข้อมูลหลักฐานบ่งชี้แล้วว่ามีความจำเป็นเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อค้นหาโรคและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค และนำไปสู่การป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพ และการบำบัดรักษาอย่างถูกต้อง

Adver-8-15-April-Mass-Healthy_ICONS-04

ใครบ้างที่ควรรับการตรวจสุขภาพ ?

ทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยชราควรได้รับการตรวจสุขภาพ ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสม กระทรวงสาธารณสุขได้แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

  • กลุ่มวัยเด็กและวัยรุ่น (อายุ 0-18 ปี)
  • กลุ่มวัยทำงาน (อายุ 18-60 ปี)
  • กลุ่มวัยผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป)
  • และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์

โดยที่แต่ละกลุ่มจะมีแนวทางการตรวจสุขภาพที่แตกต่างกันออกไป

ดังนั้น การตรวจสุขภาพ เพื่อดูสภาพความสมบูรณ์ของร่างกาย  ค้นหาความผิดปกติก่อนที่จะลุกลาม เรื้อรังจนแสดงอาการ จนแสดงอาการและส่งสัญญาณเตือนเจ้าของร่างกายให้ดูแลรักษา และการได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที จะช่วยลดปัญหา ที่จะนำไปสู่การสูญเสียได้ และธนชาตห่วงใยดูแลสุขภาพของทุกคน มอบสิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตธนชาตเมื่อมียอดใช้จ่ายที่ 8 โรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศ รับเครเดิตเงินคืนสูงสุดถึง 12,000 บาท* รายละเอียดเพิ่มเติม : http://bit.ly/2JZu8Mk

เพราะถึงแม้ว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม โดยหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่อาจเสี่ยงทำให้เกิดโรค อย่างการหลีกเลี่ยงอบายมุข และการออกกำลังกายสม่ำเสมอ แต่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถทำเรื่องเหล่านี้ ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และต่อเนื่องการตรวจสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นประจำทุกปีค่ะ

Related projects