สำหรับคนที่กำลังอยู่ในขั้นตอนจองการเลือกเปิดบัญชีเงินฝาก ซึ่งจะพบว่ามีหลากหลายประเภท ดังนั้น สิ่งที่ต้องทำก็คือ ให้ศึกษาประเภทของบัญชีนั้นๆ และอย่าลืมพิจารณา คิดเปรียบเทียบดอกเบี้ย ผลตอบแทนที่จะได้รับ รวมถึงข้อมูลเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ยต่างๆ ด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อจะได้เลือกประเภทบัญชีที่เหมาะสมกับเราที่สุด

#ธนชาต #Rethink

Related projects