หลายคนมีปัญหาเรื่องของเงินเดือนที่ใช้แบบเดือนชนเดือนมาตลอด มีหนึ่งเทคนิคที่จะช่วยให้เรื่องนี้ไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปแบบง่ายๆ คือให้แบ่งกดเงินออกมาให้พอใช้สัปดาห์ต่อสัปดาห์ โดยกำนหดวันกดและจำนวนเงินที่กดไว้เลย เช่น กดสัปดาห์ละ 1,000 บาท และกดเฉพาะวันพุธเท่านั้น เป็นต้น

#ธนชาต #Rethink

Related projects