สำหรับคนที่เป็นหนี้อยู่นั้นและต้องการปลดหนี้ อาจกำลังเกิดความสับสนที่ว่า เราควรที่จะชำระหนี้ในส่วนไหนก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งวิธีการปลดหนี้ที่ดีต้องแบ่งเป็นลำดับ ตามนี้ 1. เลือกชำระหนี้ในส่วนของเงินกู้นอกระบบก่อน 2. เลือกชำระหนี้ในส่วนของสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีดอกเบี้ยต่อปี 28% 3. ชำระหนี้บัตรเครดิตที่มีดอกเบี้ย 20% ต่อปี ซึ่งเทคนิคคือ เลือกชำระส่วนที่มีดอกเบี้ยมากที่สุดก่อน

#ธนชาต #Rethink

Related projects