สำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวและไม่ได้ทำการแยกบัญชีระหว่างบัญชีเพื่อทำการค้า กับบัญชีส่วนตัวออกจากกัน ก็จะทำให้คุณไม่สามารถทราบได้อย่างชัดเจนว่า เงินต่างๆ ที่ไหลหมุนเวียนเข้าออกนั้นมาจากไหนบ้าง ซึ่งนับว่าก็เป็นเรื่องที่อันตรายพอสมควร แต่จะยิ่งเพิ่มความอันตรายมากขึ้นเมื่อคุณไม่ได้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายด้วย

#ธนชาต #Rethink

Related projects