เมื่อเราพูดถึงบันทึกรายรับ-รายจ่าย หลายคนก็อาจเบือนหน้าหนีเพราะเป็นเรื่องที่ได้ยินกันบ่อยจนไม่รู้สึกกระตุ้นอะไรได้แล้ว แต่ถ้าเราบอกว่า “เงินไม่พอใช้” นี่อาจเรียกความสนใจกลับมาได้ และเชื่อหรือไม่ว่าสองอย่างนี้สัมพันธ์กัน เพราะหากคุณกำลังมีปัญหาเงินไม่พอใช้ วิธีพิ้นฐานที่ดีที่สุดก็คือ การบันทึกรายรับ-รายจ่าย นั่นเอง

#ธนชาต #Rethink

Related projects