สำหรับ “บ้าน” และ “รถ” อย่างแรกนับเป็น 1 ในปัจจัย 4 ที่สำคัญในการดำรงชีวิตของคนเรา ส่วนอย่างที่สอง “รถ” ถือว่าก็มีความสำคัญเป็นปัจจัยที่ช่วยอำนวยความสะดวกได้มากขึ้นในเรื่องของการเดินทาง อย่างไรก็ดีทั้งสองอย่างนี้นับเป็นทรัพย์สินที่มีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีเสมอ ดังนั้น การออมเงินเพื่อซ่อมแซมบ้านและรถก็นับว่าเป็นความจำเป็นเช่นเดียวกัน

#ธนชาต #Rethink

Related projects