“เงินออมเพื่อการศึกษา” สำหรับผู้ปกครองที่มีการวางแผนออมเงินเพื่ออนาคตทางการศึกษาของเด็กๆ รวมไปถึงบุคคลทั่วไปที่มีการออมเงินเพื่อใช้สำหรับการเรียนต่อก็ตาม ต้องบอกไว้เลยว่าเงินออมในส่วนนี้นั้นไม่ควรใช้ในการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเกินไป เพราะหากประสบภาวะขาดทุนอาจส่งผลกระทบกับการวางแผนในอนาคตการศึกษาได้

#ธนชาต #Rethink

Related projects