หลายคนที่วางแผนจะนำเงินมาลงทุนเพื่อหวังผลกำไรหรือจุดประสงค์อื่นๆ ก็ตามแต่แล้วนั้น ก่อนที่จะนำเงินมาลงุทนต้องคิดวางแผนก่อนว่า เงินดังกล่าวนั้นเป็นเงินที่มาจากส่วนไหน แน่นอนว่าต้องไม่ใช่การกู้ยืม (ในกรณีเพื่อการลงทุนในการออม) จากข้อมูลของ TSI บอกเราว่า “เงินที่จะนำมาลงทุนนั้นควรเป็นเงินส่วนที่เหลือ” คำถามคือ “เงินส่วนที่เหลือ” คืออะไร ง่ายมากใช้สูตร หักค่าใช้จ่ายจำเป็นทั้งออกจากรายได้นั่นเอง

#ธนชาต #Rethink

Related projects