ผ่านช่วงครึ่งปีมากันแล้ว หลายคนอาจกำลังคิดมองหางานที่ใหม่กันอยู่ และอาจมีบางคนที่อดทนไม่ไหวจริงๆ ยื่นใบลาออกมาแล้วโดยที่ยังไม่ได้งานใหม่ หรือโชคร้ายกว่านั้นคือ ตกงาน ก็ไม่ต้องวิตกมากเกินไป เพราะถึงแม้คุณจะไม่มีเงินเดือน แต่หากคุณได้ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน สามารถไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงาน ณ สำนักงานจัดหางานของรัฐ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ว่างงาน เพื่อขอรับเงินทดแทนจากประกันสังคมได้ กรณีลาออก ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้าง และหากกรณีถูกเลิกจ้าง ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง

#ธนชาต #Rethink

Related projects