มีข่าวให้เห็นกันเป็นประจำเกี่ยวกับเรื่องของการโดนขโมยข้อมูลของบัญชีธนาคาร ซึ่งบ่อยครั้งเกิดจากความเลิ่นเล่อของผู้ใช้ที่ไม่ระมัดระวัง ดังนั้น สิ่งที่จะสามารถป้องกันการเกิดกรณีนี้กับเรา ควรใช้วิธีในการหมั่นอัพเดทสมุดบัญชี และเปลี่ยนรหัส ATM เป็นประจำ อาจเป็น 3 เดือนครั้ง หรือเดือนละครั้ง นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยป้องกันการถูกขโมยข้อมูลในบัตรได้

#ธนชาต #Rethink

Related projects