ออมเดือนละ 1,000 บาทก็รวยได้ ลองคิดดูให้ดีๆ นะ เงินพันบาทต่อเดือนแค่ลดกาแฟแก้วละ 35 บาท ก็สามารถออมได้แล้ว เมื่อสะสมเงินจำนวนนี้อย่างสม่ำเสมอ 1 ปี ได้ 12,000 บาท 10 ปีได้ 120,000 บาท 20 ปีได้ 240,000 บาท ซึ่งยังไม่รวมเงินในส่วนที่เป็นดอกเบี้ยหากฝากกับธนาคารอีก

#ธนชาต #Rethink

Related projects