เราอาจเคยได้ยินเรื่องของสูตรการออมเงิน โดยหยิบจากส่วนของรายได้มา 10-20% เพื่อนำมาเป็นเงินออม แต่มีคนอีกจำนวนไม่น้อยที่สามารถแบ่งรายได้กว่า 50% มาเป็นเงินออมได้ เทคนิคนั้นไม่ยากหากเราเลิกใช้ชีวิตไปกับสิ่งทีไม่มีประโยชน์ อย่างของใช้หรือวิถีชีวิตประจำวันบางอย่างที่คิดว่าน่าจะลดละเลิกได้ ลองทำดูแล้วจะรู้ว่า 50% ที่ว่านั้นไม่ยากเลยจริงๆ

#ธนชาต #Rethink

Related projects