หลายคนเมื่อเข้าสู่กระบวนการของการออมเงินมักจะตื่นเต้นกับตัวเลขที่เพิ่มขึ้น แต่ความจริงแล้วการออมเงินที่ดีที่สุดนั้นไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินว่าออมไปเท่าไหร่แล้ว แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือ “วินัย” ในการออมเงินมากกว่า เพราะไม่ว่าเราจะออมเท่าไหร่ก็ตาม แต่ทำอย่างต่อเนื่องนั่นจะทำให้การออมเงินของเรามีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จกับการออมในที่สุด
#
ธนชาต #Rethink

Related projects