สำหรับใครหลายคนอาจจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าการรีไฟแนนซ์นั้น จะช่วยในเรื่องของการปลดหนี้บ้าน และสินเชื่อบ้านที่เรากู้บ้านมาได้ เพราะการรีไฟแนนซ์จะทำให้เราสามารถผ่อนดอกเบี้ยบ้านได้ในราคาที่ถูกลงกว่าเดิม อีกทั้งยังยืดอายุการผ่อนออกไป ไม่จำเป็นต้องรีบผ่อนให้หมดแบบที่เคยผ่านมา และถ้าหากอยากจะรีไฟแนนซ์บ้านจะต้องเตรียมตัว เตรียมพร้อมอย่างไรบ้าง? มาดูกันเลยค่ะ

Adver-1-7-Home-Refinance_ICONS-01

เช็กคุณสมบัติเบื้องต้น

ควรเช็กคุณสมบัติของตนเอง ว่ามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะสามารถขอรีไฟแนนซ์ได้หรือไม่?โดยผู้ขอรีไฟแนนซ์ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะคือมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 65 ปี มีเงินเดือนหรือรายได้ประจำที่แน่นอน มีความสามารถที่จะชำระหนี้เงินกู้ได้ และที่สำคัญต้องไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้มาก่อน ถ้าหากมีประวัติผิดนัดชำระหนี้ให้แสดงหลัดฐานการปรับปรุงหนี้ และชำระหนี้เสร็จสิ้นก่อนวันขอรีไฟแนนซ์

Adver-1-7-Home-Refinance_ICONS-02

เตรียมเอกสารให้เรียบร้อย

2.1 เอกสารแสดงข้อมูลส่วนบุคคล เอกสารประเภทนี้จะเป็นเอกสารเกี่ยวกับผู้กู้ เพื่อให้ธนาคารสามารถยืนยันตัวตนได้ว่า เป็นตัวผู้กู้จริง ๆ ไม่ใช่บุคคลอื่นมาแอบอ้าง โดยส่วนใหญ่เอกสารประเภทนี้จะประกอบด้วย

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) / หย่า (ถ้ามี)
 • สำเนาใบมรณบัตร และทะเบียนสมรสของคู่สมรส (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)

     *ถ้ามีผู้กู้ร่วม ต้องให้ผู้กู้ร่วมเตรียมเอกสารแสดงข้อมูลส่วนบุคคล เช่นเดียวกันค่ะ

2.2 เอกสารแสดงรายได้ ในส่วนนี้จะเป็นส่วนหลักที่ธนาคารใช้พิจารณาว่าเราเข้าเงื่อนไขของธนาคารหรือไม่ เพราะสามารถแสดงสถานะการเงิน รายได้ และประวัติการเดินบัญชี ซึ่งเอกสารประเภทนี้จะถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

กรณีบุคคลมีรายได้ประจำ

 • สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน หรือหนังสือรับรองการทำงาน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ (ถ้ามี)
 • สำเนารับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) (สำหรับบางธนาคารเท่านั้น)

กรณีบุคคลที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน / ใบทะเบียนการค้า
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 12 เดือน (ทั้งในนามบุคคล และกิจการ)
 • สำเนา ภ.พ. 30 (ถ้ามี) หรือ ภงด. 50/51 ย้อนหลัง 5 เดือน (ถ้ามี)

*ถ้ามีผู้กู้ร่วม ต้องให้ผู้กู้ร่วมเตรียมเอกสารแสดงรายได้ เช่นเดียวกัน

**สำหรับเอกสารประเภทนี้ บางธนาคารที่เข้มงวดอาจจะขอไม่เท่ากัน เช่น สำเนาบัญชีย้อนหลัง ขอนานถึง 12 เดือน

2.3 เอกสารด้านหลักประกัน จะเป็นเอกสารที่ยืนยันความเป็นเจ้าของหลักประกันที่จะนำมารีไฟแนนซ์ ซึ่งมีทั้งเอกสารจากธนาคารเดิม และเอกสารจากกรมที่ดิน ประกอบด้วย

 • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน (เช่น โฉนดที่ดิน หรือ หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด อช.2)
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน ทด.13 หรือ สัญญาให้ที่ดิน ทด.14 หรือ สัญญาซื้อขายห้องชุด
 • สำเนาหนังสือสัญญาจำนองที่ดิน หรือ สำเนาสัญญาจำนองห้องชุด
 • สำเนาสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินเดิม
 • สำเนาใบเสร็จผ่อนชำระค่างวดบ้าน หรือ ถ้าผ่อนชำระแบบตัดค่างวดอัตโนมัติ ให้ใช้ รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 12 เดือน

 

Adver-1-7-Home-Refinance_ICONS-03

เตรียมค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์

การรีไฟแนนซ์บ้านจะมีค่าใช้จ่ายหลักๆ อยู่ 5 อย่าง คือ

 • ค่าประเมินราคา ประมาณ 2-3 พันบาท (โปรโมชั่นบางธนาคาร อาจฟรีค่าประเมินราคา)
 • ค่าจดจำนอง จ่ายให้กรมที่ดิน 1% ของวงเงินกู้ (โปรโมชั่นบางธนาคาร อาจฟรีค่าจดจำนอง)
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงิน
 • ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ของธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียมสินเชื่อ
 • ค่าประกันอัคคีภัย เป็นค่าใช้จ่ายที่ต่อให้ไม่รีไฟแนนซ์ ก็ต้องทำอยู่แล้ว ซึ่งก็เป็นจำนวนเงินที่เราต้องทราบไว้ จะได้เตรียมค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไว้ให้พร้อมตั้งแต่เนิ่น ๆ

เมื่อทราบข้อมูลการเตรียมพร้อมขอรีไฟแนนซ์ทั้งหมดแล้ว อย่าลืมเตรียมเอกสารให้เรียบร้อย และเตรียมค่าใช่จ่ายต่าง ๆ ให้ครบเมื่อไปถึงธนาคารจะได้ไม่เสียเวลา และคุณจะไม่เสียใจแน่นอน หากเปลี่ยนมารีไฟแนนซ์กับธนชาต จ่ายน้อย ผ่อนสบาย พร้อมวงเงินสูงสุด 100% อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เริ่มต้นเพียง 3.29 %* *พิเศษ รีไฟแนนซ์ทุกโครงการ พร้อมวงเงินพิเศษ (Top Up) อย่ารอช้า กรอกรายละเอียดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ที่นี่ : http://bit.ly/2JW2MXn หรือที่ ธนาคารธนชาต ทุกสาขา และสามารถโทรสอบได้ที่ 1770 นะคะ

นอกจากจะเตรียมตัวให้พร้อมแล้ว ก็อย่าลืมศึกษารายละเอียดเงื่อนไขของสัญญากู้ให้เรียบร้อยก่อนทำการตัดสินใจด้วยนะคะ

Related projects