หนึ่งในหน้าที่ของเด็กดีคือ “รู้จักออมเงิน” แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับกรปลูกฝังของทางบ้านและครอบครัว โดยการจะสอนให้ลูกรู้จักประหยัดได้นั้น ผู้ปกครองต้องเปิดโอกาสให้ลูกได้เรียนรู้ เช่น กำหนดเวลาการจ่ายเงินให้เด็กๆ เป็นรายเดือยหรือรายสัปดาห์ แล้วให้เขาลองจัดการเงินด้วยตัวเอง ที่สำคัญให้ลูกรู้จักทำบัญชีจะช่วยรักษาวินัยการใช้เงินให้เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น

#ธนชาต #Rethink

Related projects