หลายคนที่มีภาระในการกู้ยืมไม่ว่าจะเป็นการกู้บ้าน หรือบัตรเครดิตต่างๆ เมื่อมีใบแจ้งหนี้หรือที่ภาษาชาวบ้านเรียกกันง่ายๆ ว่า “บิล” มานั้น เราควรที่จะตรวจสอบยอดและวันครบกำหนดชำระ เพื่อนำไปจ่ายให้ตรงภายในระยะเวลาที่กำหนด สร้างเป็นนิสัย บันทึกวันจ่ายเอาไว้ในปฏิทิน ทั้งนี้ก็เพื่อประวัติทางการเงินที่ดี หากในอนาคตมีเรื่องจำเป็นในการขอกู้เงินเพื่อทำธุรกรรมต่างๆ ประวัติทางการเงินที่ดีคือใบเบิกทาง!

#ธนชาต #Rethink

Related projects