สำหรับเรื่องของการลงทุนนั้น นอกจากการพิจารณาสถานะของกลุ่มการลงทุนแล้ว ผู้ลงทุนเองควรศึกษาในส่วนของสภาวะการลงทุนด้วยเช่นเดียวกัน เพราะสภาวะการลงทุนนั้นมีการเปลี่ยนแปลง ต้องติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองอยู่เสมอ เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาวะการลงทุน เราจะได้เตรียมรับมือและปรับพอร์ตการลงทุนได้อย่างเหมาะสม

#ธนชาต #Rethink

Related projects