เราอาจคิดว่าเรื่องของ “เงินทอง” ไม่ใช่เรื่องของเด็ก แต่ความจริงแล้ว เราสามารถฝึกให้พวกเขากลายเป็นต้นกล้าที่แข็งแกร่งด้วยการเติมเต็มวินัยทางการเงินให้กับพวกเขาตั้งแต่ยังเด็ก ผู้ปกครองอาจเริ่มต้นจากการเปลี่ยนให้ค่าขนมรายวันมาเป็นรายสัปดาห์ แล้วค่อยๆ ปรับเปลี่ยนมาเป็นรายเดือน เพื่อให้เด็กๆ ได้รู้จักวางแผนการใช้เงินของพวกเขา
#
ธนชาต #Rethink

Related projects