สำหรับคนที่วางแผนการเงินไว้แล้ว เพื่อให้แน่ใจว่าแผนที่วางไว้จะไปได้ด้วยดี ต้องมีการทบทวนและปรับปรุงแผนการเงิน โดยวางแผนปรับปรุงอาจจะทำทุก 6 เดือน หรือ 1 ปี เพื่อให้มั่นใจว่าออมเงินได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ หากพบปัญหานะหว่างทางก็จะได้เปลี่ยนแปลงแผนที่วางไว้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปด้วยเช่นเดียวกัน

#ธนชาต #Rethink

Related projects