เชื่อว่าหลายคนน่าจะมีเป้าหมายอย่างมากในเรื่องของการเงิน ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายเพื่อการใช้จ่ายในระยะสั้นหรือว่าในระยะยาว ทั้งนี้ หากต้องการประสบความสำเร็จในเป้าหมายนั้นๆ แล้ว ควรต้องมีการวางแผนการใช้เงิน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนเพื่อการออม หรือการวางแผนเพื่อการลงทุน ทั้งนี้ การวางแผนเหล่านี้ก็ทำให้คุณเข้าถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นนั่นเอง

#ธนชาต #Rethink

Related projects