ช่วงนี้ทั้งทางภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันออกโครงการดีๆ ออกมามากมายเกี่ยวกับกู้ซื้อบ้าน โดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อย หลายคนที่เข้าร่วมโครงการอาจไม่ได้มีการวางแผนมาก่อน ถึงแม้จะคิดเรื่องของงบประมาณที่ตั้งไว้เริ่มที่ 1 ล้านบาท แต่เพราะไม่ได้วางแผนไว้ให้ดีทำให้ขยายงบไปเป็นบ้านราคา 2 ล้านและ 3 ล้าน ตามลำดับ และเมื่อกู้แล้วก็จะกลายเป็นภาระที่ไม่สามารถผ่อนไหวเพราะการไม่วางแผนนั่นเอง

#ธนชาต #Rethink

Related projects