สำหรับฤดูฝนที่อากาศเริ่มเย็นลงและมีความชื้น และสภาพอากาศที่เริ่มเปลี่ยนแปลงจากหน้าร้อนเข้าสู่หน้าฝนก็อาจทำให้หลาย ๆ คนเริ่มมีปัญหาเรื่องสุขภาพกันบ้าง เพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนี้เป็นสาเหตุทำให้โรคหลายชนิดสามารถแพร่ระบาดได้ง่าย และรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นไข้หวัด เจ็บคอ หรือมีน้ำมูก

แต่รู้หรือไม่ว่าโรคที่มากับหน้าฝนนั้นมีมากมายกว่าที่คุณคิด ซึ่งโรคที่สำคัญที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในฤดูนี้ จะมีอะไรบ้าง และจะสามารถป้องกันรวมถึงดูแลสุขภาพในช่วงหน้าฝนแบบนี้ได้อย่างไร

Adver-1-7-May-Hospital_ICONS-01

กลุ่มโรคติดต่อของระบบทางเดินอาหาร

โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารที่พบบ่อยในฤดูนี้ ได้แก่

 • โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
 • บิด
 • ไทฟอยด์
 • อาหารเป็นพิษ

โรคเหล่านี้เกิดจากการรับประทานอาหารที่มีการปนเปื้อนของเชื้อจุลชีพที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหาร ที่ลำไส้ โดยผู้ป่วยจะมีอาการท้องเสีย ถ่ายเหลวเป็นน้ำ อาจมีไข้ ปวดบิดในท้อง และหากติดเชื้อบิดอาจมีมูกหรือเลือดปนอุจจาระได้ นอกจากนี้เชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด เอ และบี ยังสามารถติดต่อได้จากการรับประทานอาหารปนเปื้อนเชื้อ ผู้ที่มีอาการตับอักเสบจะมีไข้ อ่อนเพลีย มีอาการตัวเหลือง ตาเหลืองหรือดีซ่าน คลื่นไส้อาเจียน ดังนั้นในหน้าฝนนี้จึงควรระมัดระวังอาหารการกินเป็นพิเศษ โดยรับประทานอาหารที่สุกใหม่ ๆ สะอาด และใช้ช้อนกลาง

Adver-1-7-May-Hospital_ICONS-02

กลุ่มโรคติดเชื้อผ่านทางเยื่อบุผิวหนัง

โรคเกี่ยวกับการติดเชื้อผ่านทางเยื่อบุผิวหนังในฤดูนี้ ได้แก่

 • โรคแลปโตสไปโรซิสหรือไข้ฉี่หนู อาการเด่น คือ ไข้สูงเฉียบพลัน ปวดศีรษะ มักปวดกล้ามเนื้อบริเวณน่องและโคนขาอย่างรุนแรง และตาแดง ประมาณร้อยละ 5-10 ของผู้ป่วยโรคนี้อาจมีอาการรุนแรง เช่น ดีซ่าน ไตวาย หรือช็อคได้ โรคนี้มักเป็นเกิดในที่ที่มีน้ำท่วม ผู้ที่บ้านมีหนูมาก เกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา ชาวสวน คนงานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โค สุกร ปลา ผู้ที่ทำงานขุดท่อระบายน้ำ เหมืองแร่ โรงฆ่าสัตว์ เป็นต้น

Adver-1-7-May-Hospital_ICONS-03

กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ

โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจในฤดูนี้ ได้แก่

 • โรคหวัด
 • ไข้หวัดใหญ่
 • คออักเสบ
 • หลอดลมอักเสบ
 • ปอดอักเสบหรือปอดบวม

โดยเฉพาะในปัจจุบันมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ H1N1 ซึ่งเป็นโรคระบาดใหม่ ที่ขณะนี้พบการระบาดทั่วประเทศ และโรคไข้หวัดนกที่มีแหล่งแพร่ระบาดมาจากสัตว์ปีก เชื้ออาจมีการผสมข้ามสายพันธุ์กับเชื้อไข้หวัดใหญ่ในคน ที่ระบาดในช่วงฤดูฝนได้

Adver-1-7-May-Hospital_ICONS-04

กลุ่มโรคติดต่อที่เกิดจากยุง

โรคติดต่อที่เกิดจากยุงในฤดูนี้ ได้แก่

 • ไข้เลือดออก มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ซึ่งกว่าร้อยละ80 เป็นยุงลายที่อยู่ในบ้านซึ่งจะวางไข่ในน้ำที่ขังอยู่ตามที่ต่าง ๆ ผู้ป่วยระยะแรกจะมีอาการเหมือนการติดเชื้อไวรัสทั่วไป ได้แก่ อาการไข้ ปวดเมื่อยตามตัว อาจมีอาการปวดกระดูกมาก ไข้จะสูงอยู่ประมาณ 2-7 วัน หลังจากนั้นไข้จะลง พร้อมกับอาจจะมีอาการเลือดออกผิดปกติ มือเท้าเย็น หรือช็อคได้
 • ไข้สมองอักเสบเจอี (Japanese Encephalitis) มียุงรำคาญเป็นพาหะนำโรค มักแพร่พันธุ์ในแหล่งน้ำตามทุ่งนา ผู้ป่วยจะมีไข้ ปวดศีรษะ อาเจียน หลังจากนั้นจะมีอาการซึมลงหรือชักได้ ผู้ป่วยอาจเสียชีวิต หรือพิการหากไม่ได้รับการรักษา
 • โรคมาลาเรีย มียุงก้นปล่องที่อยู่ในป่าเป็นพาหะนำโรค โดยผู้ป่วยจะมีไข้สูงหนาวสั่น ซีดลง เนื่องจากเม็ดเลือดแดงแตก ถ้าเป็นชนิดรุนแรงอาจมีอาการไตวาย ตับอักเสบ ปอดผิดปกติ และอาจมีความผิดปกติทางสมองที่เรียกว่า มาลาเรียขึ้นสมองได้

Adver-1-7-May-Hospital_ICONS-05

โรคเยื่อบุตาอักเสบหรือโรคตาแดง

ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสที่อยู่ในน้ำสกปรก กระเด็นเข้าตา หรือมือสัมผัสน้ำแล้วมาขยี้ตา ทำให้ตาอักเสบ แสบตา คันตา หรืออาจมีไข้และปวดศีรษะได้

และสิ่งที่ต้องระวังเกี่ยวกับการดูแลรักษาก็คือ การรับประทานยาลดไข้ เช่น ห้ามกินยาในกลุ่มแอสไพรินอย่างเด็ดขาด เพราะมีอันตรายกับบางโรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคฉี่หนู

ซึ่งโรคดังกล่าวจะทำให้มีเลือดออกตามอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายอยู่แล้ว หากได้รับยาแอสไพริน ซึ่งมีสารป้องกันเลือดแข็งตัวเข้าไปอีก จะทำให้เลือดออกได้ง่ายขึ้น ทำให้เสียชีวิตได้ง่ายขึ้น และอาจเกิดเป็นกลุ่มอาการไรซินโดรม ซึ่งมีผลต่อทุกอวัยวะในร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมองและตับ อาการที่พบ ได้แก่ ผู้ป่วยอาเจียนอย่างมาก และมีอาการทางสมอง เช่น สับสน มีพฤติกรรมเปลี่ยนไป ซึมและหมดสติ จนเสียชีวิตได้

จะเห็นได้ว่าโรคที่มากับฤดูฝนนั้นมีมากมาย ฉะนั้นจึงต้องดูแลสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ และไม่พาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการเจ็บป่วย ที่สำคัญ หากมีความผิดปกติเกิดขึ้นก็ไม่ควรซื้อยากินเองแต่ควรรีบพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุและรักษาอย่างถูกต้อง และสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนชาตเมื่อมียอดใช้จ่ายที่ 9 โรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศ ให้คุณรับเครเดิตเงินคืนสูงสุดถึง 18,000 บาท* รายละเอียดเพิ่มเติม : http://bit.ly/2VFfv1c

และไม่ว่าจะฤดูไหน ก็ควรที่จะดูแลรักษาสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกายสม่ำเสมอ เพื่อให้ร่างกายมีภูมิต้านทานโรค และหมั่นไปตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีนะคะ ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก : http://bit.ly/2WfAbkQ

Related projects