กุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่วิถีของการออมอย่างยั่งยืนก็คือ “การลดรายจ่าย” แน่นอนว่าในชีวิตประจำวันของเราต้องมีรายการของรายจ่ายที่ไม่จำเป็นแอบแฝงอยู่ มาลองดูกันว่ามีรายจ่ายอะไรบ้างที่ความจริงแล้วเราไม่ควรใช้จ่ายไปกับมัน 1. ค่าเดินทางที่แพงขึ้น 2. ซื้อของในร้านที่ไม่ได้เป็นสมาชิก 3. ซื้อของแพงมาตุนไว้ 4. ซื้อของไม่ถูกแหล่ง

#ธนชาต #Rethink

Related projects