บางคนที่ต้องการจะลงทุนในสินทรัพย์แต่มีข้อจำกัดตรงที่ว่า รับความเสี่ยงได้ไม่มากนัก แนะนำว่าคุณควรเลือกลงทุนสินทรัพย์ทางการเงินอย่าง “กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น” หรือ “กองทุนรวมตลาดเงิน” เพราะมีความเสี่ยงต่ำตามความต้องการแถมยังไม่ต้องเสียภาษีอีกด้วย
#
ธนชาต #Rethink

Related projects