ถ้าใครที่รู้ตัวว่าเป็นคนที่ชอบกับความท้าทายและมีความสามารถที่จะรับความเสี่ยงได้มาก ทั้งยังมีความคาดหวังที่จะได้ผลตอบแทนสูง เพื่อให้ตรงกับจุดประสงค์มากที่สุดแนะนำให้เลือกลงทุนในหุ้นหรือตราสารทุน เพราะการลงทุนทั้ง 2 ประเภทนี้นั้นให้ผลตอบแทนมากกว่า 10-15% ต่อปีเลยทีเดียว

#ธนชาต #Rethink

Related projects