เมื่อเราเห็นโฆษณาเกี่ยวกับเรื่องการเงินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการชักชวนเพื่อการลงทุนต่างๆ หรือการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการเงิน เรามักจะเห็นสโลแกนที่ว่า “ยิ่งออมมากก็ยิ่งได้มาก” แน่นอนว่าเป็นคำเชิญชวนที่ดีแต่ในแง่หนึ่งแล้วมันยังเป็นข้อเท็จจริงด้วยว่า เมื่อคุณมีเงินออมมากขึ้นนั่นก็เท่ากับคุณได้เพิ่มโอกาสในการลงทุนของตัวเองจากเงินออมเหล่านั้นมากขึ้นด้วย
#
ธนชาต #Rethink

Related projects