“การพัฒนาตัวเอง” ไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของการหวังผลเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพเท่านั้น แต่การที่เราหมั่นพัฒนาตัวเองอยู่เสมอจะเป็นใบเบิกทางเพิ่มโอกาสที่จะให้เราหารายได้เพิ่มเติม ยิ่งปัจจุบันแล้วทุกอย่างมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเร็ว หากเรายังอยู่กับที่ ต่อไปบทบาทในที่ทำงานอาจถูกลดลงและยากที่จะหารายได้เพิ่มเติม

#ธนชาต #Rethink

Related projects