สำหรับคนที่มีบัตรเครดิตหรือว่าบัตรสำหรับเพื่อผ่อนชำระสินค้านั้นอาจคิดว่าเป็นข้อดีมากๆ ที่ได้ข้อเสนอในการผ่อนชำระสินค้าเป็นรายเดือน โดยไม่มีดอกเบี้ย แต่ถึงแม้ข้อเสนอจะฟังดูดีแค่ไหน แต่การศื้อสินค้าด้วยเงินสดย่อมดีกว่า เพราะการผ่อนชำระอาจก่อให้เกิดหนี้ในอนาคตได้หากเราบริหารการเงินไม่ดี เอาเงินที่ต้องผ่อนแต่ละเดือนมาเป็นเงินออมดีกว่า

#ธนชาต #Rethink

Related projects