จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลให้หลายธุรกิจได้รับผลกระทบกันแบบเต็ม ๆ ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน

  • เริ่มจากการพึ่งพาเทคโนโลยี โดยผู้บริโภคจะใช้โทรศัพท์มือถือ หรือโลกออนไลน์ เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ มากขึ้น จนไม่มีกำแพงกั้นระหว่างการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านค้า กับการสั่งออนไลน์อีกต่อไป
  • พฤติกรรมที่คำนึงถึงความสะอาดและสุขภาพเป็นหลัก เพราะฉะนั้นจึงพึ่งพาสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่มีความสะอาดและสุขอนามัยมากพอ ธุรกิจที่เกี่ยวกับยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์สุขภาพจะถูกให้ความสนใจมากขึ้น

 

 

ธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่

เป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมอย่างมากในสถานการณ์นี้ ซึ่งเกิดจากการที่ประชาชนหลีกเลี่ยงการออกไปที่สาธารณะ และใช้เวลาที่บ้านมากขึ้น ทำให้ธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่ ผ่านแอปพลิเคชั่นได้ตอบโจทย์ผู้บริโภคในช่วงนี้ได้เป็นอย่างดี

 

 

ธุรกิจโลจิติกส์

การที่ประชาชนหลีกเลี่ยงการออกไปที่สาธารณะ ทำให้เกิดการซื้อของผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ธุรกิจโลจิติกส์จึงเป็นส่วนสำคัญอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการบริโภคอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ ความต้องการรับ – ส่งพัสดุทางธุรกิจหรือส่วนตัว หาซื้อของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันจากร้านสะดวกซื้อใกล้บ้าน หรือของสดจากซูเปอร์มาร์เก็ตให้มาส่งถึงหน้าประตู ต่างก็ต้องเพิ่งพาธุรกิจนี้กันทั้งนั้น

 

ธุรกิจดิจิทัล

เมื่อมีความจำเป็นทำให้ต้องอยู่แต่ในบ้าน เลี่ยงการออกไปที่สาธารณะ ทำให้รับรู้ข่าวสารต่าง ๆ ได้ผ่านช่องทางออนไลน์

รวมทั้งคอนเทนต์ต่าง ๆ เช่น เกมส์ออนไลน์, ออกกำลังกายผ่านแอพพลิเคชั่น, ดูภาพยนตร์, รายการ, สารคดี, ละคร ผ่านสื่อออนไลน์ ส่งผลให้ธุรกิจนี้เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ช่วยสร้างความบันเทิง ลดความเครียดได้เป็นอย่างดี

 

กลุ่มเวชภัณฑ์และยา

ในช่วงที่ไวรัสกำลังระบาด การแพทย์ เวชภัณฑ์และยาเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้น ๆ ของการรักษา ทำให้ผู้คนต่างก็ให้ความสนใจ และดูแลตัวเองกันมากขึ้นอีกด้วย

 

กลุ่มอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอนามัย และความสะอาด

สินค้าประเภท หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ สบู่ฆ่าเชื้อโรค รวมถึงน้ำยาล้างฆ่าเชื้อโรคหลากหลายประเภท ได้กลายเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะหน้ากากอนามัย ที่มีความต้องการเป็นจำนวนมาก

ถึงแม้จะมีหลายธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรง และยังไม่รู้ว่าสถานการณ์นี้จะสิ้นสุดเมื่อไร่ แต่การเรียนรู้และปรับตัวให้ทัน ก็จะทำให้สามารถอยู่รอดต่อไปได้

ขอบคุณที่มาจาก : https://bit.ly/2RWe2EP, https://bit.ly/2Krt6G6

Related projects